• Prof. Algirdas Jackevičius, dalijasi savo įspūdžiais apie VU dainų ir šokių ansamblio 70-ies metų jubiliejaus šventę

  2010 gruodžio 4 d. įvyko koncertas, skirtas paminėti VU dainų ir šokių ansamblio 70-ies metų jubiliejų. Pirmoje koncerto dalyje šoko ir dainavo dabartiniai ansambliečiai. Antrąją koncerto dalį išpildė buvę ansambliečiai. Buvo šokta „Jievaro tiltas“, „Klumpakojis“, charakteringas šokis „Gaidys“. Koncertą užbaigė jungtinis dabartinio ir veteranų choras, atlikęs J.Gaižausko dainą „Paskutinė polka“. Mes su Maryte (Marytė Jackevičienė (mergautinė…

 • Profesorius Algirdas Jackevičius

  Lietuvos medicinos bibliotekos pagalba 1948 metais, baigęs Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kai tapau Mokslų Akademijos Eksperimentinės Medicinos ir Onkologijos instituto aspirantu, pradėjau lankytis Medicinos bibliotekoje. Tuo metu Medicinos biblioteka buvo Sveikatos Apsaugos Ministerijos (tada  Komisariato, Stalino pr. 27) ankštose patalpose. Tais laikais aspirantas per tris metus privalėjo parašyti disertaciją, kurios apimtis sudarė 300 – 400…

 • Mediciniškas sąmojis

  Aklosios žarnos reikalingumas – Klausyk, Jurgi, tu nusimanai medicinoje. Pasakyk man, ar žmogus tikrai gali apsieiti be aklosios žarnos, nesiskųsdamas savo sveikata? – Teip, bet ne visi.  Kaikuriems žmonėms akloji žarna yra reikalinga. –  Kuriems žmonėms? – Chirurgams. *** Paciento apetitas Gydytojas pacientui:  – Ar turite apetitą? Pacijentas: – O gal ponas gydytojas turi ką…

 • Arnhild Lauveng “Auštant aš virsdavau liūtu. Kaip man pavyko įveikti šizofreniją“

  Leidykla „Baltos lankos“, Serija Tikrosios patirtys, skirta autentiškiems žmonių išgyvenimams. Arnhild Lauveng beveik dešimt metų praleido įvairiose psichiatrijos ligoninėse. Jai buvo diagnozuota šizofrenija, ji elgėsi psichotiškai, pjaustėsi ir kitaip save žalojo. Autorė atveria savo skausmingą gyvenimo realybę, pilną haliucinacijų ir balsų, liepiančių žalotis… Jos nuoširdus pasakojimas padeda suvokti, kaip jaučiasi šizofrenija sergantys žmonės ir kokie…

 • Profesorius Kazys Ambrozaitis

  Šių dienų pasaulyje kiekviena biblioteka išlieka svarbi ne    tik savo sukauptais knygų bei žurnalų ištekliais, bet ir galimybe naudotis naujomis technologinėmis galimybėmis. Lietuvos medicinos biblioteka kaip tik ir yra medicinos ir gretimų jai mokslų literatūros saugykla, informacijos, bibliografijos, sveikatos priežiūros biblioteka ir metodikos centras. Tačiau Lietuvos medicinos biblioteka yra ne tik vien žinių šaltinis. Joje…

 • Gendrutis Morkūnas „Puodukas kefyro ant palangės“

  Paskutinėmis gyvenimo dienomis parašyta autobiografinė apysaka „Puodukas kefyro ant palangės“ – tai jautrus pasakojimas apie ligą ir jos prisijaukinimą. Jo kūrybiškos įžvalgos apie santykius  tarp sveikų bei ligonių – tarsi gaivus oro gurkšnis niūrioje kasdienybėje, nes apie sunkius dalykus net paskutinėmis savo gyvenimo dienomis autorius neprarado užuojautos šalia esančiam bei humoro jausmo… Knygą skaityti nėra…